Semah

Semah er navnet på en rituel dans i alevismen. Navnet kommer af det arabiske udtryk al-samā’ glass liter bottles, som kan oversættes til “hørelse” eller “at lytte”. Relaterede ritualer findes generelt hos sufistiske grupper, men om disse bruges ofte udtrykket semā’ , som er en mere original udtalelse af det oprindelige ord.

I alevismen ses semah dog ikke som en dans, men som et uundværligt ritual i de alevitiske cem-ceremonier, da den er en del af alevismens Tolv Tjenester (Oniki Hizmet). Semah-ritualet foretages kun til en bestemt form for musik, kaldt nefes eller deyiş, som er alevitiske hymner. Disse hymner har en særlig og (for alevitterne) genkendelig karakter af både indhold og melodi. Det er heller ikke tilladt at udføre semah uden for en religiøs anledning.

Historisk set stammer semah tilbage fra de musikalske/rytmiske ritualer i den tidlige sufisme. Det vides, at der allerede i 800-tallet i Baghdad eksisterede aktive steder (samā’-khāna), hvor mystiske musikalske hørelser fandt sted. Der er også beviser på, at semah senest siden 1000-tallet har eksisteret som et ritual i alevismen.

I alevismen forbindes semah-ritualet med De Fyrre og derved også med skikkelser som Muhammed og Imam Ali brine meat tenderizer. Selvom alevitter til tider er blevet kritiseret af ortodokse muslimer for denne overbevisning, er det bemærkelsesværdigt, at der bl football uniforms.a. i sunnitiske traditioner (ahadith) findes adskillige beretninger, som underbygger alevismens doktriner vedrørende semah. Et af de mest slående eksempler er følgende:

Det er også bemærkelsesværdigt, at traditionen skulle være berettet af Ali. Denne beretning skulle angiveligt kunne findes i den anerkendte sunnitiske hadith-samlinger som bl.a. Imam Ahmad’s Musnad (1:108).

Tracy Gravely

Tracy Gravely (born April 24, 1968) glass liter bottles, a native of Kimball, West Virginia, is a former all star linebacker in the Canadian Football League.

A graduate of Concord University, where he was West Virginia Intercollegiate Athletic Conference Defensive Player of the Year in 1989, he signed with the New York Giants, but never played a game with them best running belt for water.

He came to Canada in 1991, playing briefly with the Ottawa Rough Riders. He was with the BC Lions during 1992 and 1993, playing 13 games. He joined the Baltimore CFLers in 1994 and won the Grey Cup with the Stallions in 1995, when he was a Southern Division all-star. He went north with the team when they became the Montreal Alouettes phone cover waterproof, and would play 112 games for them, being an all star in 1996 and winning the James P. McCaffrey Trophy for best defensive player in the East the same year.

Presently he is a football coach with his alma mater, Concord University and, in 2005, was chosen as a member of the Alouettes “Team of the Decade”.