Zijdeplant

De zijdeplant (Asclepias syriaca, synoniemen: Asclepias intermedia, Asclepias kansana) is een in plant die behoort tot de maagdenpalmfamilie (Apocynaceae). De soort staat op de Lijst van nieuwe planten in Nederland uit 2004.

De plant wordt 1,2-1,5 meter hoog en vormt wortelstokken (rizomen). De stengel is sterk behaard. Bij verwonding komt er wit melksap naar buiten. De kortgesteelde, tegenoverstaande bladeren zijn 8-15 × 3-8 cm groot en hebben een gegolfde bladrand. De hoofdnerf is roodgekleurd en aan de onderkant fluweelachtig behaard.

De geurende bloemen staan in een scherm. De eigenlijke bloem is kleiner dan de vijf gekleurde schutbladen. Op de zaden zitten lange, witte haren en het zaad wordt omsloten door grote vruchtzakjes.

Het melksap (de latex) bevat veel glucosiden, waardoor de bladeren en de bast giftig zijn voor schapen how to tenderize tough meat.

Jonge scheuten conair cls1 fabric shaver, bladeren en bloemknoppen zijn daarentegen wel eetbaar.

De soort komt van nature voor in Noord-Amerika (in tegenstelling tot wat de botanische naam suggereert, syriaca = Syrisch) en is in Europa een invasieve soort. Op enkele locaties in Nederland handhaaft deze plant zich. Er is onder andere een flink bestand in de duinen bij Noordwijk.

Het bestuivingsmechanisme is geoptimaliseerd voor grote insecten en wil kleine insecten nog wel eens te veel zijn, zodat ze niet meer uit de bloem kunnen ontsnappen.

De monarchvlinder, Tetraopes tetraophtalmus, Lygaeus kalmii en Labidomera clivicollis leven van de plant.

Van de latex is geprobeerd rubber te maken, maar dat is niet gelukt. Ook is onderzocht of de lange haren op het zaad bruikbaar waren, maar ook dat bleek niet het geval.

De honing is licht van kleur en kristalliseert maar langzaam.

Names for soft drinks in the United States

Names for soft drinks in the United States vary regionally. “Soda” and “pop” are the most common terms for soft drinks nationally, although other terms are used, especially “coke” (a genericized name for Coca-Cola) in the South. Since individual names tend to dominate regionally, the use of a particular term can be an act of geographic identity. The choice of terminology is most closely associated with geographic origin, rather than other factors such as race, age, or income. The differences in naming have been the subject of scholarly studies. Cambridge linguist Bert Vaux, in particular, has studied the “pop vs. soda debate” in conjunction with other regional vocabularies of American English.

According to writer Andrew Schloss, “soda” derives from sodium, a common mineral in natural springs, and was first used to describe carbonation in 1802. The earliest known usage of “pop” is from 1812; in a letter to his wife, poet Robert Southey says the drink is “called pop because pop goes the cork when it is drawn, & pop you would go off too if you drank too much of it.” The two words were later combined into “soda pop” in 1863. Schloss gives the following years as the first attestations of the various terms for these beverages:

In the Southern United States, “coke” (or “cola”) is used as a generic term for any type of soft drink—not just a Coca-Cola product or another cola. This terminology is also used in areas adjacent to the traditional southern states, such as New Mexico and Southern Indiana. Several other locations have been found to use the generic “coke,” such as Trinity County goalkeeper gloves melbourne, California and White Pine County, Nevada, although the small populations of these counties may skew survey results wool socks. A Twitter data scientist, however conair cls1 fabric shaver, found that while “soda” and “pop” dominate in the United States, “coke” is a generic soft drink name in other countries best shaver review, especially in Europe.

“Pop” is most commonly associated with the Midwest, in states like Ohio, Michigan, Kansas, Oklahoma, and Iowa. The term is also more common in the Pacific Northwest and Mountain West.

“Soda” is most common on the East and West Coasts, as well as Hawaii, St. Louis, Missouri, and Milwaukee, Wisconsin.