Jürgen Henkys

Jürgen Henkys (* 6. November 1929 in Heiligenkreutz thermos sports bottle, Ostpreußen; † 22. Oktober 2015 in Berlin) war ein deutscher Pfarrer und evangelischer Theologe sowie Kirchenlieddichter und -übersetzer.

Henkys entstammt einer ostpreußischen Pfarrerfamilie. In der Kirche Heiligenkreutz (Ostpreußen) empfing er die Taufe und erlebte seine Schulzeit nach Heiligenkreutz in Palmnicken an der samländischen Bernsteinküste, in Königsberg (Preußen), in Wyk auf Föhr und in Leverkusen. Hier legte er 1948 das Abitur ab und studierte anschließend Theologie in Wuppertal, Göttingen, Heidelberg und Bonn.

Henkys nahm dann auf Bitten der ostdeutschen Kirchen seinen Dienst in der DDR auf. Anfang 1954 siedelte er in die DDR über und wurde nach dem Schulvikariat Prädikant (Vikar) in Groß Mehßow in der Niederlausitz. 1956 wurde er ordiniert und Hilfsprediger, dann Studieninspektor am Predigerseminar Brandenburg an der Havel, schließlich dort auch Dozent für Katechetik. 1965 promovierte er mit einer Dissertation über Bibelarbeit. Der Umgang mit der Heiligen Schrift in den evangelischen Jugendverbänden nach dem Ersten Weltkrieg an der Universität Greifswald whats a good meat tenderizer. Die Arbeit erschien 1966 in Hamburg.

Von 1965 an war Henkys Dozent am Sprachenkonvikt der damaligen Ost-Berliner Kirchlichen Hochschule, ab 1991 Professor für Praktische Theologie an der Humboldt-Universität Berlin; 1995 wurde er emeritiert.

Jürgen Henkys war ein Bruder des verstorbenen Publizisten Reinhard Henkys.

Henkys veröffentlichte Liedübertragungen aus anderen Sprachen. Seine Lieder wurden unter anderem in das Evangelische Gesangbuch aufgenommen. Neben Liedern im Stammteil des Gesangbuches stammen insbesondere im Regionalteil der reformierten Landeskirchen etliche Texte zu Psalmvertonungen aus seiner Feder.

Der Stammteil des Evangelische Gesangbuches (EG) enthält folgende von Jürgen Henkys übersetzte Lieder: 20, 97 buy glass bottles, 98, 117, 154 (Str. 6), 212, 312, 313, 383, 430, 431, 455. Weitere Texte von Henkys finden sich in den Regionalteilen der Landeskirchen.

Rosiczka okrągłolistna

Rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia L buy glass bottles.) – gatunek rośliny należący do rodziny rosiczkowatych. Roślina owadożerna. Występuje w stanie dzikim w całej Europie oraz na obszarach Ameryki Północnej i Azji. W Polsce dość pospolita na torfowiskach. Zwyczajowo bywa nazywana rosą słoneczną.

Kwiat

Łodyga

Owadożerny liść

Bylina, hemikryptofit. Kwitnie od lipca do sierpnia. Siedlisko: torfowiska, bory bagienne, wilgotne wrzosowiska oraz brzegi dystroficznych jezior. W klasyfikacji zbiorowisk roślinnych gatunek charakterystyczny dla klasy (Cl.) Oxycocco-Sphagnetea.

Ponieważ żyje w środowisku ubogim w azot (torfowiska), braki azotu w podłożu uzupełnia owadożernością. Wabi swoje ofiary błyszczącymi kroplami słodkiej cieczy, które są wydzielane na szczytach – czułkach porastających powierzchnie liści. Dzięki zawartości barwników antocyjanowych mają one czerwonawy kolor zwiększający ich atrakcyjność. Jako roślina owadożerna działa aktywnie. Ofiara wchodzi na liść i lepka substancja ją unieruchamia. Powoli pułapka się zamyka. Trwa to około 3 godzin. Wydzielany kwas mrówkowy zaczyna rozpuszczać ciało owada tube socks wholesale. Uwalniają się dzięki temu cząsteczki białka, które stymulują wydzielanie enzymów proteolitycznych. Miękkie części ciała ofiary zostają strawione, a powstała z nich ciecz – bogata w substancje odżywcze, ulega wchłonięciu przez roślinę. Po strawieniu ofiary liść otwiera się, a pozostałości zwykle są zdmuchiwane przez wiatr. Ponowne otwarcie następuje po 24 godzinach.

Roślina objęta w Polsce ścisłą ochroną gatunkową. Ochronę rosiczek wprowadzono już w 1946 r. Liczebność populacji stopniowo zmniejsza się. W opracowaniu Czerwona lista roślin i grzybów Polski jest umieszczona w grupie gatunków zagrożonych wyginięciem (kategoria zagrożenia V).

Tworzy mieszańce z: rosiczką długolistną i r. pośrednią. Efektem skrzyżowania rosiczki okrągłolistnej z długolistną jest rosiczka owalna (Drosera x obovata Mert. & Koch.), a okrągłolistnej z pośrednią Drosera x beleziana.

The Amazing Spider-Man (handheld video game)

The Amazing Spider-Man is the title of a video game released for the original Nintendo Game Boy buy glass bottles. It was published in 1990 by LJN (a subsidiary of Acclaim Entertainment), and developed by Rare Ltd. It is a platform side scrolling action game.

It was followed by two sequels, The Amazing Spider-Man 2 and The Amazing Spider-Man 3: Invasion of the Spider-Slayers.

Spider-Man’s most dangerous super villains have discovered his secret identity, Peter Parker, and kidnapped his wife, Mary Jane all football uniforms. The action game takes the player through various city locations, battling an assortment of minor thugs, animals, and a supervillain at the end of each level who, through intermission scenes, will taunt Spider-Man as to the whereabouts of his wife.

Spider-Manmain character – Peter Parker, bitten by a radioactive spider, now fights crime as the Amazing Spider-Man. He begins the game through a phone call with Mysterio, who tells him that his wife, Mary Jane, has been kidnapped. Spider-Man travels through the city, fighting criminals and arch-villains in an attempt to get Mary Jane back.
Mary Jane Watson-Parker – Also known as M.J., Mary Jane is the wife of Peter Parker. She has been kidnapped by Spider-Man’s worst enemies.

Spider-Man has three extra lives and three continues. The intermission scenes between each level feature Spider-Man trading catchy barbs with a supervillain on a cell phone or a walkie-talkie to find out where he should go next.

Spider-Man can jump a normal and a double height. When he double-jumps, he can swing on a web. This can only be done for a short time until the web-meter runs out. Spider-Man’s primary standing attack is a solid punch to the jaw. While crouching, Spider-Man can do a low, side kick. While jumping in the air, Spider-Man can do a side kick. While standing still, Spider-Man can shoot a glob of webbing from his wrists. This slightly depletes his web-meter.

In the two vertical levels, Spider-Man climbs up the side of a building, and will “buzz” with his spider sense, indicating that the player should move Spider-Man out of the way of possible falling objects.

Web vials are used to restore Spider-Man’s web-meter, since his webbing is in limited supply. They are dropped by henchmen throughout the levels. Hamburgers restore some of Spider-Man’s health meter.